Người nước ngoài có biết đến đàn Tranh hay không thưa chú?


Thơ Thơ: Người nước ngoài có biết đến đàn Tranh hay không thưa chú?

Trần Quang Hải: Ở Pháp có một số người học đàn tranh với GS Trần Văn Khê.

GS Trần Văn Khê performing on the zither
GS Trần Văn Khê

Cô Catherine Despeux học đàn tranh để hiểu về nhạc Đông Phương. Cô viết luận án về Võ Thuật Trung quốc và sau này làm giáo sư về văn hóa Trung quốc ở Đại học Paris. Cô Lucie Rault, học đàn tranh Việt và đàn tranh Tàu để đối chiếu. Sau nhiều năm học và nghiên cứu, cô bảo vệ luận án tiền sĩ về đàn tranh Tàu. Hiện cô làm giám đốc văn phòng dân tộc nhạc học (Viện bảo tàng Musée de l’Homme, Paris). Tại Bỉ có anh Pierre Thạch học đàn tranh với Phương Oanh và mở lớp dạy đàn tranh cho các em bé và trẻ tuổi Việt Nam.vv

navigate to previous page of article navigate to next page of article