Nghệ Thuật & Âm Nhạc


Nghệ thuật Việt chịu ảnh hưởng của Trung Quốc từ thuở xa xưa khi Việt Nam nằm dưới sự thống trị của Trung Quốc. Ngày nay nghệ thuật Việt mang nhiều nét độc đáo, mặc dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, pha lẫn đặc điểm từ các nền văn hóa Tây Phương.

Âm nhạc Việt rất đa dạng, với các nhạc cụ và âm điệu độc đáo. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc trong suốt quá trình đấu tranh dành độc lập, âm nhạc Việt Nam vẩn phát triển theo phong cách riêng và phát minh các nhạc cụ thuần tuý Việt Nam như đàn bầu, đàn đáy. Trong thể loại dân gian âm nhạc Việt có hát quan họ, ca trù và hát hò. Ngày nay người Việt thích Tân nhạc, loại nhạc mang nhiều âm hưởng của nhạc Tây phương.