Văn Hóa


Qua bao nhiêu năm người Kinh và người Thượng đã sống hài hòa với nhau trên mảnh đất Việt Nam. Trong suốt thời gian lịch sử, văn hóa Việt đã từng tranh đấu không bị đồng hoá với văn hoá của Trung Quốc cũng như văn hoá Tây Âu. Ngày nay, văn hóa Việt phản ánh những đóng góp từ các nguồn khác nhau, nhưng vẫn giữ được tính độc đáo trong ngôn ngữ, nghệ thuật và y phục.