Ngôn ngữ và Thi ca


Tiếng Việt khởi thủy được viết bằng chữ Nôm xuất phát từ chữ Hán. Đến thế kỷ thứ 17 các nhà truyền đạo Thiên Chúa Giáo La Mả mới sử dụng một lối chữ viết giống chữ Pháp gọi là Quốc ngữ để truyền đạo. Ngày nay toàn bộ văn học Việt được viết bằng thứ chữ nầy. Khi nói, tiếng Việt có âm điệu nhờ các dấu thanh (không, sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng) được viết bên trên các nguyên âm.

Thi ca Việt xuất phát từ tiếng Việt rất uyển chuyển và trữ tình. Có nhiều thể thơ được biết như “lục bát,” “thất ngôn,” “song thất lục bát” v.v.. trong đó các từ được sắp xếp để tạo ra giai điệu. Ngâm thơ Việt là một nghệ thuật tiêu khiển trong đó người diễn ngâm gần như là “hát” lên bài thơ với nhạc cổ truyền Việt được đệm ở phía sau.