Cách ăn mặc

“Áo dài” là loại áo được phụ nữ Việt Nam mặc trong bất cứ dịp nào. Áo mặc trong các dịp lễ thường được may bằng vải tốt và có các hình trang trí được vẻ lên rất nghệ thuật. Các loại áo cổ truyền khác thì không được ưa chuộng bằng, ví dụ như là “áo bà ba,” “áo yếm,” “áo tứ thân,” và nhiếu loại áo khác nữa.

Người Việt Nam thường mặc quần áo bằng các loại vải mỏng. Các nón hình chóp, gọi là “nón lá,” được đội để che nắng. Ngày nay, phần lớn người Việt Nam mặc y phục Tây phương.