Chiêm tinh học


Chịu ảnh hưởng của người Hoa, một số người Việt tin rằng số mạng của họ đã được định sẳn khi họ được sinh ra. Niềm tin nầy xuất phát từ sự quan sát là các tinh tú trong vũ trụ luôn luôn chuyển động và số mạng của mỗi người được buộc chặt vào cách chuyển động đó của tinh tú trong vũ trụ lúc người đó được sinh ra. Do đó, Chiêm Tinh Học Việt Nam là một “khoa học” giúp người ta đoán trước được tương lai.

Trên thực tế, vòng Hoàng Đạo Việt giống hệt của ngươi Hoa, mặc dù tên mười hai con thú không hoàn toàn giống. Mỗi con thú tượng trưng cho một loại cá tính kết hợp chặt chẻ với ngủ hành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Căn cứ vào năm sinh theo vòng Hoàng Đạo nầy, hai người có thể hợp nhau hay khắc nhau.