Huyền thoại & Văn hóa dân gian


Việt Nam có rất nhiều huyền thoại và văn hóa dân gian để giải thích việc ra đời của nòi giống Việt, bản sắc của vũ trụ và thân phận con người. Muốn hiểu người Việt Nam cần phải hiểu những huyền thoại và văn hóa dân gian đó. Những cân chuyện như “Con Rồng Cháu Tiên,” “Mẹ Âu Cơ” được người Việt rất ưa chuộng.