Chú có sử dụng đàn Tranh hay không thưa chú?


TT: Chú có sử dụng đàn Tranh hay không thưa chú?

Trần Quang Hải (Person being interviewed) playing the zither
Trần Quang Hải

TQH:Tôi đàn tranh từ khi sang Pháp, tính ra tới nay đã gần 50 năm. Với đàn tranh tôi trình diễn 3.500 buổi tại 70 quốc gia, tham dự 120 đại hội liên hoan nhạc cổ truyền trên thế giới, đệm đàn tranh cho nhiều phim bên Pháp, cộng tác với các soạn nhạc gia của Pháp như Vladimir Cosma, Philipe Sarde, Jean Claude Petit, Gabriel Yared. Tôi là người đầu tiên dùng đàn tranh trong nhạc điện thanh (electro-acoustical music) vào năm 1975 trong nhạc phẩm điện thanh đầu tiên của Việtnam mang tên là “Về Nguồn” do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tường cùng tôi đồng sáng tác mà tôi lại là người tấu nhạc đàn tranh, muỗng, đàn môi và hát đồng song thanh. Tôi đã thực hiện 15 dĩa nhựa 33 vòng /30 cm tại Pháp và 8 dĩa CD về đàn tranh từ năm 1971. Tôi đàn tranh theo truyền thống miền Nam, học với thân phụ tôi là GS Trần Văn Khê và theo truyền thống gia đình họ Trần (tôi là nhạc sĩ đời thứ năm).

navigate to previous page of article navigate to next page of article