Vậy theo chú, miền nào dùng đàn tranh nhiều nhất ?


Thơ Thơ:Vậy theo chú, miền nào dùng đàn tranh nhiều nhất ?

Trần Quang Hải: Có thể miền Nam dùng đàn tranh nhiều nhứt. Miền Bắc chỉ có đàn tranh dùng để đệm cho các bài hát. Miền Trung, đàn tranh được nghe trong dàn tiểu nhạc thuộc nhã nhạc, hay trong dàn nhạc ngũ tuyệt (tranh, nguyệt, tỳ, tam, sáo).Ở miền Nam, đàn tranh thuộc dàn nhạc cải lương, dàn nhạc đàn tài tử, độc tấu, song tấu (tranh, kìm), tam tấu (tranh, kìm, cò), đệm ngâm thơ Tao Đàn

navigate to previous page of article navigate to next page of article