Bối Cảnh Của Cuộc Giao Tiếp Đầu Tiên Giữa Việt Nam Và Canada 1954-1956

Lâm vĩnh Thế

Toát yếu:

Trước năm 1954, đại đa số người Việt Nam chưa hề nghe nói đến nước Canada. Ngược lại, người Canada cũng không hề quan tâm đến vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngay trong thời gian Thế Chiến II còn đang diễn ra ác liệt, quan điểm của chính phủ Canada là Canada chỉ nên tham chiến chống lại Nhật Bản tại các khu vực có liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của Canada như một nước Bắc Mỹ, thí dụ như khu vực Bắc và Trung Thái Bình Dương, hơn là tại các khu vực xa xôi như Đông Nam Á.1 Riêng về Việt Nam thì đó là một quốc gia quá xa xôi, hẻo lành đối với đa số người Canada.2 Nhưng rồi sự thờ ơ nầy đã dần dà được thay thế bởi một mối quan tâm càng ngày càng gia tăng do tình hình chính trị sôi động trong vùng, cụ thể là do phong trào dành độc lập dấy lên như một hậu quả tất nhiên của sự suy yếu của các thế lực đế quốc, thực dân trong vùng sau Thế Chiến II, gợi lại hình ảnh của vùng bán đảo Balkan trong thời kỳ trước Thế Chiến I.3 Trong bối cảnh đó, cuộc giao tiếp đầu tiên giữa Việt Nam và Canada đã được thực hiện qua vai trò của Canada như một thành viên trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến do hiệp định đình chiến được ký kết vào ngày 20-7-1954 tại Genève.