Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ông Sam Lương, Ông Trần Hào và Ông Đỗ Châu, Câu Lạc Bộ Gôn Toronto


Trình duyệt của bạn không hỗ trợ đối tượng này. Đây là một đối tượng và nó đại diện cho dữ liệu mà cũng có sẵn tại adobe.com

Nhấn nút mũi tên để chơi các tập tin âm thanh

Dung lượng: 29.1 MB | Thời lượng: 31 phút 49 giây | Chuyển tốc: 128 kbps

(Bạn cần Adobe Flash Player để nghe phát âm. Xin nhấn vào đây để cài nhu liệu http://get.adobe.com/flashplayer/ nếu máy bạn chưa có)

Tóm lược

Đài tiếng nói Việt Nam có một buổi trò chuyện với ba cựu thành viên của câu lạc bộ gôn Toronto, đó là ông Sam Lương, Ông Trần Hào and Ông Đỗ Châu. Câu lạc bộ gôn Toronto đã thành lập cách đây 5 năm. Mục đích chính là đẩy mạnh sự phát triển của bô môn đánh gôn trong cộng đồng việt nam và tăng cường mối quan hệ bạn hữu giữa những người yêu thích bộ môn này. Thành viên của hội sẵn lòng giúp đỡ và hướng dẫn cho những bạn nào yêu thích hoặc muốn tìm hiểu môn đánh gôn. Lệ phí hàng năm là $20. Bên cạnh đó hội còn tổ chức những cuộc họp mặt và chơi gôn với lệ phí rất thấp là $90 người bao cả tiền đánh gôn và xe. Chơi gôn thì không thể nào không nói đến dụng cụ để đánh gôn. Tùy theo điều kiện và khả năng kinh tế của mỗi người, dung cụ có thể từ $500 đến $5000 và giầy chơi từ 30$ đến $50. Gôn là một môn thể thao rất hữu ích, nó gíup tăng cường sức khỏe và thư giản trong không khí trong lành . Nếu bạn nào muốn tham gia , Hội sẵn sàng cho mượn dụng cụ. Sau đó, nếu thích bạn sẽ mua một bộ dụng cụ cho riêng mình. Nếu muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể liên lạc số điện thoại sau:

Sam Luong: (416)-616-2129 ext. 225
Tran Hao: (416)-543-7058

Email: torontovga@yahoo.com
or visit the website: www.toronto-vga.com