Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ông Peter Lê Phục Hưng, Công Ty Mai Táng Quốc Tế


Trình duyệt của bạn không hỗ trợ đối tượng này. Đây là một đối tượng và nó đại diện cho dữ liệu mà cũng có sẵn tại adobe.com

Nhấn nút mũi tên để chơi các tập tin âm thanh

Dung lượng: 17.6 MB | Thời lượng: 19 phút 17 giây | Chuyển tốc: 128 kbps

(Bạn cần Adobe Flash Player để nghe phát âm. Xin nhấn vào đây để cài nhu liệu http://get.adobe.com/flashplayer/ nếu máy bạn chưa có)

Tóm lược

Khi một người thân trong gia đình chẳng may phải vĩnh viễn ra đi, chúng ta liền rơi vào tình trạng đau buồn bối rối không biết phải lo liệu, thu xếp tang lễ cho thân nhân chúng ta thế nào?

Nhằm giúp quý vị trong việc sắp xếp Tang Lễ cho người quá cố theo đúng truyền thống, tập tục, tôn giáo hay ý muốn của gia đình, đã có Công ty Mai táng Quốc Tế, Service Corporation International (SCI), còn gọi là Nhà Quàn Dignity Memorial, có văn phòng tại hầu hết các thành phố lớn của Hoa Kỳ, Gia Nã Đại...sẽ giúp quý vị lo tất cả các thủ tục hành chánh, hậu sự cho người quá cố. Để hiểu rõ hơn về công việc của công ty Mai Táng này, anh Nguyễn Tuấn Hoàng, thuộc Thời Báo Radio đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Ông Peter Lê Phục Hưng, là nhân viên của công ty này.