Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ông Hoàng Thanh Thảng, Chủ Tịch Hội Cao Niên Việt Nam Toronto


Trình duyệt của bạn không hỗ trợ đối tượng này. Đây là một đối tượng và nó đại diện cho dữ liệu mà cũng có sẵn tại adobe.com

Nhấn nút mũi tên để chơi các tập tin âm thanh

Dung lượng: 25.5 MB | Thời lượng: 27 phút 54 giây | Chuyển tốc: 128 kbps

(Bạn cần Adobe Flash Player để nghe phát âm. Xin nhấn vào đây để cài nhu liệu http://get.adobe.com/flashplayer/ nếu máy bạn chưa có)

Tóm lược

2) Thời Báo Radio đã có cuộc phỏng vấn với Ông Hoàng Thanh Thảng, Chủ Tịch Hội Cao Niên Việt Nam Toronto là một trong những người tiên phong trong những ngày đầu thành lập Hội cho đến nay đã được 30 năm, trong cuộc phỏng vấn này Ông cho biết lịch sử thành lập Hội Cao Niên Toronto với hình thức bất vụ lợi do một nhóm người Việt tị nạn lập ra nhằm mục đích hướng dẫn giúp đỡ thích nghi với cuộc sống mới tại xứ người và Ông cũng cho biết thông tin về đại hội đồng thường niên, các hình thức để gia nhập Hội, chương trình sinh hoạt hàng tháng thông qua các hội thảo mà những người cao niên cần biết, những chuyến du ngoạn xa, sinh hoạt ngoài trời. Trong tất cả các hoạt động của Hội đã góp phần không nhỏ cho cộng đồng người Việt tại Toronto trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam.