Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ông Nghiêm Phú Phúc và Ông Nguyễn Lê Mạnh, Giám Đốc Điều Hành Hội Người Việt Toronto


Trình duyệt của bạn không hỗ trợ đối tượng này. Đây là một đối tượng và nó đại diện cho dữ liệu mà cũng có sẵn tại adobe.com

Nhấn nút mũi tên để chơi các tập tin âm thanh

Dung lượng: 23.9 MB | Thời lượng: 16 phút 12 giây | Chuyển tốc: 128 kbps

(Bạn cần Adobe Flash Player để nghe phát âm. Xin nhấn vào đây để cài nhu liệu http://get.adobe.com/flashplayer/ nếu máy bạn chưa có)

Tóm lược

Anh Tuấn Hoàng của Thời Báo Radio có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Lê Mạnh Giám Đốc Điều Hành của Hội Người Việt, ông Nghiêm Phú Phúc cựu chủ tịch Hội Người Việt và là cộng tác viên website “Vietnamese: Sea To Sea”, tên tiếng Việt là “Người Việt Nam Tại Canada Giữa Hai Bờ Đại Dương”. Trong năm 2009, Hội Người Việt được chính phủ tài trợ kinh phí cho dự án VSS với mục đích là bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam nhằm giúp cho những người dân Canada và người Canada gốc Việt gần gũi nhau hơn qua hiểu biết rộng rãi về Canada và Việt Nam, là 1 website phi chính trị tập trung các tin tức thông tin về giáo dục, văn nghệ, xả hội thể hiện văn hóa truyền thống Việt Nam trong xả hội đa văn hóa Canada. Website này sẽ được viết bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp. Sự thành công của website này cần có công sức đóng góp của các Đoàn Thể trong Cộng Đồng, bằng cách gởi những bài viết về cho Hội Người Việt, nói lên sự đoàn kết và sức mạnh trong Cộng Đồng chúng ta. Website này sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3 năm 2010.