Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Anh Hoàng Anh Hùng, sáng lập viên Tổ Chức Sưu Tầm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam


Trình duyệt của bạn không hỗ trợ đối tượng này. Đây là một đối tượng và nó đại diện cho dữ liệu mà cũng có sẵn tại adobe.com

Nhấn nút mũi tên để chơi các tập tin âm thanh

Dung lượng: 15.5 MB | Thời lượng: 16 phút 56 giây | Chuyển tốc: 128 kbps

(Bạn cần Adobe Flash Player để nghe phát âm. Xin nhấn vào đây để cài nhu liệu http://get.adobe.com/flashplayer/ nếu máy bạn chưa có)

Tóm lược

3) Thời Báo Radio đã có cuộc phỏng vấn với Anh Hoàng Hùng người sáng lập ra tổ chức Sưu Tầm Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Nam với tiêu chí duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam thông qua những hình ảnh về con người cũng như họa cảnh qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia để giới thiệu văn hoá nghệ thuật của cộng đồng người Việt tới cộng đồng bạn và cũng để cho các tài năng trẻ có dịp phổ biến tài năng của mình.