Lịch sử lập cư của người Việt ở Canada

Lâm văn Bé

Toát yếu:

Trong diễn từ cũng như trong các bài viết, dân số Việt Nam tại Canada thường được trình bày với những con số khác nhau, có khi phóng đại. Sở dĩ có tình trạng nầy vì thông tin về dân số mang bản chất truyền khẩu hay bị nhào nặn tùy theo bối cảnh và nhu cầu của người sử dụng.
Tại Canada, Sở Thống Kê (Statistique Canada) cứ 5 năm tổ chức cuộc kiểm tra dân số toàn quốc một lần và các kết quả lần lượt được công bố một vài năm sau đó. Cuộc kiểm tra dân số sau cùng được thực hiện năm 2006 và toàn bộ kết quả đã được công bố cuối năm 2008.
Để giúp độc giả có những dữ kiện chính xác về cộng đồng người Việt tại Canada và các tỉnh bang, chúng tôi cập nhật hóa một bài viết trước đây về vấn đề nầy căn cứ vào thống kê dân số mới nhất năm 2006 cũng như các nghiên cứu xuất bản gần đây. Bài viết sẽ gồm có hai phần : phần 1 xét qua quá trình lập cư của người Việt tại Canada và phần 2 trình bày diện mạo của người Việt tại 4 tỉnh bang có đông đảo người Việt.
Những dữ kiện của bài viết nầy sẽ có giá trị trong nhiều năm bởi lẽ cuộc điều tra dân số sắp tới sẽ bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm 2011 và kết quả cuộc điều tra, đặc biệt những dữ kiện liên quan đến người nhập cư sắc tộc thường được công bố sau cùng. Căn cứ vào lịch trình công bố trước đây, chúng ta phải chờ đến khoảng năm 2013 mới biết được những gì thay đổi trong dân số người Việt. Chúng tôi cũng xin lưu ý độc giả là các con số thống kê công bố thường tận cùng bằng số 5 hay số 0 .