Hai Mươi Năm Nhìn Lại


By: Dai Trang Nguyen

Trích đoạn:

Mười tám, hai mươi năm - một khoảng thời gian cho một đứa bé trở thành một thanh niên. Đối với tôi, hai mươi năm đó đủ để tôi trở nên một con người. Hôm nay tôi nhìn lại một thoáng thời gian ấy với biết bao thay đổi.