Người Việt Nam tại Canada


Người Việt định cư ở Canada đã chứng minh họ là những người kiên trì, dũng cảm, siêng năng và quyết tâm. Câu chuyện của họ là những chuyện đầy cảm hứng và chân thành, gian nan và chông gai. Nhờ chương trình Đa văn hoá của chính phủ Canada, họ đã hoà nhập vào dòng đời của người bản xứ mà vẫn duy trì nền văn hóa Việt.