IGNITE 2004 - Tiếng Nói Trẻ Vũ Hiện Đại


(Bạn phải có Adobe Flash Player được cài đặt để xem video. Chơi http://get.adobe.com/flashplayer/ để cài đặt máy nghe nhạc này)

Your browser does not support this object. This is an object and it represents data that is also available at adobe.com

Đề tựa video: IGNITE 2004 - Tiếng Nói Trẻ Vũ Hiện Đại
Ngày đăng: 12 tháng 3 năm 2010
Dung lượng: 8.68 MB
Thời gian: 3:41 phút

Tóm Lược

Một điệu nhảy hiện đại của nhóm Tiếng Nói Trẻ do 3 cô gái và 2 chàng trai thực hiện theo bài hát Shut Up của Black Eyed Peas.

Đôi Dòng về Đêm Văn Hoá Ignite

Đêm Văn Hoá Ignite nhằm mục đích bắc nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong các thế hệ già trẻ, đồng thời kết hợp quốc thống cổ truyền với nền văn hóa Việt hiện đại. Đêm Văn Hoá Ignite do Hiệp Hội Sinh Viên Việt Nam (VSA) đảm trách qua sự đóng góp của sinh viên đến từ những đại học sau đây:

  • Đại học Ryerson
  • Đại học Toronto St. George
  • Đại học Toronto Scarborough
  • Đại học Waterloo
  • Đại học Ottawa và Đại học Carleton
  • Đại học Queen's & Đại học York
  • Đại học Western Ontario
  • Đại học Guelph
  • Đại học McMaster

Mỗi trường sẽ trình diễn nhiều màn ngoạn mục về văn hóa và lịch sử Việt. Mỗi màn trình diễn sẽ được chấm điểm theo mức độ sáng tạo, tài năng, hiệp thống và tổng thể. Hiệp Hội Sinh Viên Việt Nam trao giải thưởng bằng hiện kim cho ba (3) trường nhiều đỉểm nhất nhằm giúp đỡ cho sinh viên trong các trường này có phương tiện phát triển các chương trình văn hoá trong năm. Ngoài ra, trong đêm Văn Hoá Ignite, ba (3) thành viên trong Hiệp Hội Sinh Viên Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng hoạt động thiện nguyện hăng hái nhất trong cộng đồng của mình. Tất cả tiền thu được từ đêm Văn Hoá Ignite sẽ được dùng để tạo phương tiện cho Hiệp Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức những hoạt động văn hoá tương lai trong tinh thần phát huy tình đoàn kết và phổ biến văn hoá.