Canada thân yêu

Trần Trung Lương

Trích đoạn:

Những năm qua, Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần vinh danh Canada là quốc gia có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Canada đứng trên Hoa Kỳ. Canada thân yêu này vĩ đại về nhiều mặt. Chẳng hạn về diện tích, Canada rộng lớn thứ hai chỉ sau nước Nga, bề ngang trải rộng 5 múi giờ, có 244,880 cây số xa lộ và194.000 cây số đường xe lửa. Chẳng hạn về tài nguyên, Canada có những trữ lượng mênh mông về dầu lửa và khí đốt. Chẳng hạn về nhân hòa, Canada có hơn 100 sắc dân mà vẫn sống hòa bình và đoàn kết. Chẳng hạn về nhân đạo, Canada đã mở rộng cửa đón tiếp bao nhiêu người bị đàn áp và nghèo khổ, như người Tô Cách Lan sau biến cố nổi loạn năm 1745, người Ái Nhĩ Lan thời kỳ dịch tả năm 1840, người Da Ðen từ Hoa Kỳ trốn lên đây qua đường hầm xe lửa thời chiến tranh Nam Bắc, như người Việt Nam tỵ nạn chúng ta sau biến cố 1975...
Dưới đây chúng tôi xin đan thanh vài nét về đất nước Canada gấm hoa này.