Người Việt Thành Công Tại Canada


Trong bao năm qua, nhiều thành tích của người Canada gốc Việt đã giúp hình ảnh người Việt ngời sáng trong cộng đồng địa phương, quốc gia và ngay cả quốc tế nữa. Có người cảnh sát đã nằm xuống khi thi hành nhiệm vụ bảo toàn an nguy cho người khác. Có người đã đứng lên tranh đấu cho quyền truyền thông mà khỏi bị trói buộc với luật lệ thuế má nhiêu khê cho cộng đồng người Việt và cho các cộng đồng thiểu số khác. Có người đã dành huy chương vàng đầu tiên cho Canada trong Thế Vận Hội năm nào. Có người đã từ chối tư lợi để mang niềm vui đến đồng bào trong ngày Tết ở Toronto. Ai dám bảo người Việt trên đất Canada thiếu nhân tài, thiếu anh hùng, thiếu lòng vị tha?