Hình ảnh


Total Number of Albums: 2

Album mới:

Hai phụ nữ trẻ đặt ra cho một hình ảnh trong khi tại Tết âm lịch Tết

Tên album: Hội chợ Tết lần thứ 25
Sự kiện: Hội chợ Tết, 23 tháng giêng 2010
Ngày đăng: 12 tháng 3, 2010
Đóng góp: Hội Người Việt Toronto (VAT)
Số hình trong album: 11
Liên kết với Lunar Album Festival 2010


Một người phụ nữ tìm kiếm một nghề thủ công Việt

Tên album: Hội chợ Tết lần thứ 24
Sự kiện: Hội chợ Tết, 17 tháng giêng 2009
Ngày đăng: 13 tháng 3, 2010
Đóng góp: Hội Người Việt Toronto (VAT)
Số hình trong album: 155
Liên kết với Lunar Album Festival 2009