Lịch sử Thuyền nhân


Sau khi cuộc chiến cận đại kết thúc năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do và tị nạn ở nước ngoài khác, phần lớn bằng thuyền vượt biển. Cuộc di tản ồ ạt của người dân Việt đã đưa đến một cụm từ mới: "Thuyền nhân". Không phải tất cả mọi người đều đến bến bờ an lành. Những người may mắn đến được bến bờ đã phải đối đầu với bão tố, hải tặc và có ngưòi đã chôn thân nhân vào lòng biển cả. Chuyện của Thuyền Nhân là chuyện của can đảm, kiêu hùng và của quyết tâm.